NEWS AND UPDATE

2022 LDS1 Division Teacher's Day Celebration
Visit Facebook Post

PIAGAPO.GOV.PH
2022 LDS1 Division Teacher's Day Celebration
OCTOBER 9, 2022
“Ang karangalang ito ay magsisilbing inspirasyon sa aming lahat upang patuloy kaming maglilingkod sa bayan sa ngalan ng dekalidad na edukasyon para sa mga ating kabataan.”
“Sa lahat ng guro, mabuhay po kayo!”

2022 LDS1 Division Teacher's Day Celebration

OCTOBER 9, 2022
“Sa bumubuo ng 2022 LDS1 Division Teacher's Day Celebration, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa ibinigay ninyong pagkilala bilang Active Stakeholder of the Physical and Academic Enrichment Programs of MBHTE – Division of Lanao del Sur I.”

“Ang karangalang ito ay magsisilbing inspirasyon sa aming lahat upang patuloy kaming maglilingkod sa bayan sa ngalan ng dekalidad na edukasyon para sa mga ating kabataan.”
“Sa lahat ng guro, mabuhay po kayo!”

Engr. Ali L. Sumandar, MPA
Piagapo Mayor

Photos: Hamidah Bazer and Rakima Manalocon

ADDRESS

LGU Piagapo

Piagapo Municipal Complex, Brgy. Bubo, Piagapo, Lanao del sur.

 

CONTACT

Email: onward_Piagapo@yahoo.com

Contact: 0908-787-7999; 0908-787-6888

 

Copyright @ LGU PIAGAPO 2021