NEWS AND UPDATE

Ipagdiwang ang kalayaan ng Pilipinas.
Visit Facebook Post

WWW.PIAGAPO.GOV.PH
Ipagdiwang ang kalayaan ng Pilipinas.
JUNE 12, 2021
LGU Piagapo commemorates Philippine Independence
Ipagdiwang ang kalayaan ng Pilipinas.
Mabuhay ang lahing Pilipino.

LGU Piagapo commemorates Philippine Independence.

JUNE 12, 2021
LGU Piagapo commemorates Philippine Independence.
Ipagdiwang ang kalayaan ng Pilipinas.
Mabuhay ang lahing Pilipino.

ADDRESS

LGU Piagapo

Piagapo Municipal Complex, Brgy. Bubo, Piagapo, Lanao del sur.

 

CONTACT

Email: onward_Piagapo@yahoo.com

Contact: 0908-787-7999; 0908-787-6888

 

Copyright @ LGU PIAGAPO 2021